Who OstrzegłA Się, żE ​​Sytuacja Z ..

LexaTrade brokers

Lista Najpopularniejszych KontraktóW Na Akcje Cfd

Weryfikacja tożsamości, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy. Imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, numer dowodu osobistego, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości oraz inne informacje dotyczące tożsamości. Weryfikowanie tożsamości, https://lexatrade.group/ weryfikowanie powiązań między klientem i jego rachunkiem bankowym lub kartą kredytową/debetową, podejmowanie decyzji dotyczących zdolności kredytowej klienta. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer paszportu lub numer innego oficjalnego dokumentu tożsamości. Imię i nazwisko, adres, daty urodzenia dyrektorów.

Pozyskiwanie informacji o ryzyku związanym z adresem IP i urządzeniem, z którego klient uzyskuje dostęp do systemu PayPal. Potwierdzanie numerów telefonów, weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, forex godziny handlu w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy. Sprawdzanie i zmiana struktury danych adresowych na znormalizowany format oraz weryfikacja imienia i nazwiska oraz adresu. Weryfikowanie zdjęć dokumentów tożsamości oraz szkolenie w zakresie rozpoznawania dokumentów.

Ułatwienie wysyłki sprzedanych/zakupionych przedmiotów w witrynie Obsługa większych https://lexatrade.com/ sprzedawców, obsługa sprzedaży, zarządzanie zbiorczymi aukcjami i zamówieniami

LexaTrade brokers

Wykaz PodmiotóW ZewnęTrznych (Innych Niż Klienci Paypal), KtóRym MożNa UdostęPniać Dane Osobowe

Informacje dotyczące dokumentu tożsamości, w tym informacje w formie elektronicznej zapisane w paszportach biometrycznych (jeśli zostały zapewnione przez klienta). Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, data założenia konta, dokument tożsamości (o ile został dostarczony przez klienta). Weryfikacja tożsamości; wyodrębnianie danych ze zdjęć z dokumentów oraz sprawdzanie oryginalności dokumentów / wykrywanie falsyfikatów.

Usługi w zakresie przetwarzania płatności Usługi w zakresie przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom Imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego, numer ip Zarządzanie płatnościami za produkty lub usługi oraz relacjami z klientami, np. wypełnianie zobowiązań wynikających z umów zawartych między firmą PayPal a handlowcem i dostarczanie Użytkownikowi informacji, produktów i usług, które Użytkownik zamówił od firmy PayPal.

Prezydent Miasta Podejrzany O SkłAdanie FałSzywych Zeznań

Ocena sytuacji finansowej i zapobieganie oszustwom Obrazy wyciągów bankowych przekazane przez klientów. Uwierzytelnianie obrazów dokumentów tożsamości; rozpoznawanie dokumentów; testowanie funkcji uwierzytelniania; lexatrade logowanie zatwierdzanie źródeł finansowania płatności; pobieranie danych. Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, dokumenty tożsamości, zdjęcie potwierdzenia adresu, numer identyfikacji podatkowej.

Rejestrowanie danych i zagregowanych danych dotyczących działania usługi. Globalne powiadamianie odpowiednich techników o nadchodzących wiadomościach e-mail. Temat wiadomości e-mail dotyczącej problemu. Obsługa kalendarz ekonomiczny forex dochodzeń w sprawie podejrzanych działań związanych z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu lub nieprzestrzeganiem globalnych sankcji oraz składanie odpowiednich raportów do regulatorów rynku.

Nik Punktuje Braki W Leczeniu Psychiatrycznym Dzieci I MłOdzieżY

Umożliwienie przetwarzania płatności, wykrywania oszustw i rozstrzygania sporów w przypadku transakcji użytkowników systemu PayPal dokonywanych z handlowcami, którzy korzystają z usługi lexatrade opinie PayPal za pośrednictwem usługi Worldpay. Identyfikator sprzedającego. Administrator bazy danych sprzedającego Adres, kod pocztowy i kod kraju sprzedającego Numer telefonu sprzedającego.

  • LexaTrade CFD – twój niezawodny partner na rynku inwestycyjnym.
  • Platforma międzynarodowa, zapewniająca usługi dla traderów początkujących i doświadczonych

Outsourcing obsługi klientów na rynku niemieckim w zakresie operacji globalnych. Centrum łączności z działem obsługi klienta – sprawdzanie przyczyn braku aktywności i badanie wszelkich problemów technicznych lexatrade logowanie lub awarii Czat internetowy i generowanie leadów Informacje podane przez klienta, które mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adresy e-mail, informacje dotyczące poprzednich rozmów.

Adres e-mail sprzedającego Adres URL witryny sprzedającego

Aby zweryfikować tożsamość klienta i ustanowić łączność telefoniczną, SMS lub innym komunikatorem. Umożliwienie dostępu do telefonicznej i internetowej obsługi klienta oraz świadczenia usług marketingowych. Kalibracja i optymalizacja wyników rozpoznawania mowy na potrzeby telefonicznej obsługi klienta. Nagrania próbek rozmów z obsługą klienta, które mogą zawierać niektóre lub wszystkie informacje o koncie przekazywane podczas rozmowy. Zapewnianie i ułatwianie telefonicznej obsługi klienta.

Wszystkie informacje o koncie, adres IP i dane karty kredytowej. Analizy danych księgowych użytkowników komercyjnych na potrzeby przeprowadzanej na bieżąco oceny ryzyka w czasie rzeczywistym. Ułatwienie procesu wykrywania oszustw na potrzeby globalnego forex godziny handlu przetwarzania płatności. Imię i nazwisko, adres, dane dotyczące odcisków palców oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych. Wykrywanie oszustw i ograniczanie ryzyka związanego z przetwarzaniem transakcji.

Wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy, Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, płeć, dane rachunku bankowego , informacje z rachunku bankowego na temat nieudanych płatności za pomocą polecenia zapłaty, informacje na temat negatywnej historii konta. Określanie zdolności kredytowej handlowców.Przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania pieniędzy, i w celu przeprowadzenia testów usprawnień procesu weryfikacji. Nazwa (w tym firmy, pod którymi prowadzi się działalność), adres, adres e-mail, numer telefonu, unikatowy identyfikator przedsiębiorstwa. Weryfikacja tożsamości.

Imię i nazwisko, kwota płatności i numer czeku Rozwiązywanie problemów technicznych i rozstrzyganie roszczeń użytkowników (w przypadku, gdy handlowiec oferuje usługę PayPal za pośrednictwem rozwiązania płatniczego firmy La Poste). Wszelkie informacje o Koncie niezbędne do rozwiązania problemu lub rozstrzygnięcia roszczenia. Prowadzenie wspólnych kampanii marketingowych kredytu PayPal i karty PayPal MasterCard, modelowanie algorytmów ryzyka, egzekwowanie warunków korzystania z kredytu PayPal i karty PayPal MasterCard. Imię i nazwisko, adres, adres e-mail i informacje o koncie (w tym w szczególności o statusie konta).

Przetwarzanie i rozliczanie płatności w Kanadzie. Przetwarzanie i rozliczanie płatności w Australii. Przetwarzanie danych płatniczych i marketingowych dla portfela Vodafone.

Skrócony numer karty, kwota transakcji, współczynnik obciążeń zwrotnych, współczynnik kredytowy i współczynnik odrzuceń. Weryfikacja tożsamości, pomoc w decyzjach dotyczących zdolności kredytowej handlowców, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom opinie lexatrade i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania pieniędzy. Imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego, data urodzenia, nazwa przedsiębiorstwa, firma przedsiębiorstwa, numer identyfikacji podatkowej, służbowy numer telefonu.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer przyjętego w danym kraju dokumentu tożsamości. Weryfikacja tożsamości oraz historii kredytowej klientów i potencjalnych klientów. Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer dowodu osobistego, numer telefonu, zdjęcia dokumentów wydanych przez stosowny urząd: paszporty, dowody tożsamości i prawa jazdy. Otrzymywanie informacji o kliencie w celu oceny ryzyka i weryfikacji przestrzegania wymogów wynikających z przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy, takich jak ustanowienie struktury korporacyjnej i faktycznej własności. Weryfikacja tożsamości; automatyczne wyodrębnianie danych ze zdjęć dokumentów oraz sprawdzanie oryginalności dokumentów / wykrywanie falsyfikatów.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, dokument tożsamości i potwierdzenie adresu. Potwierdzanie numerów telefonów i kontrole jakości danych dla numerów telefonów. Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy